dcsimg

Utredningsbeslut taget för Björkhagens centrum

Björkhagens centrum har pekats ut som intressant för utveckling och ny bostadsbebyggelse. Nu ska staden utreda förutsättningar för kompletterande bebyggelse i området.

I programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen framgår att Björkhagens centrum kan utvecklas och kompletteras med nya bostäder. Ambitionen är att Malmövägen ska utvecklas till ett stadsstråk och att ny bebyggelse med handel i bottenvåningar ska bidra till en mer levande stadsmiljö och ett stärkt centrum.

I programmet pekades bland annat ett område mellan Malmövägen och Björkhagens tunnelbanestation ut. Det är med utgångspunkt i den platsen som staden nu i vinter startar en utredning för att undersöka förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse kring centrum. Det är först efter att utredningen har genomförts som eventuellt planarbete kan starta. I dagsläget finns därmed ingen information om hur många bostäder det kan komma att röra sig om.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad