dcsimg

Gammalt skeppsvrak hittat vid Liljevalchs

Under sommarens utgrävningar inför tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall på Djurgården påträffades vraket av ett fartyg från 1600- eller 1700-talet, berättar projektledaren Charlotte Magnusson från fastighetskontoret.

– Fornlämningen var okänd sedan tidigare, så vi fick kontakta Länsstyrelsen som skickade två arkeologer som kunde dokumentera vraket. De hittade också underredet till vad som kan ha varit en brygga eller en annan byggnad. När arkeologerna var klara med sina undersökningar dokumenterades fynden och flyttades från platsen, säger hon.

Fornlämningarna vid Liljevalchs kunde bekräfta historikernas uppfattning att vattenlinjen på den tiden gick ungefär på platsen för den gamla parkeringen, det vill säga ganska exakt där tillbyggnaden ska uppföras.

– Det var roligt att vi fick se bevis på att det gick in en vik här med en brygga där båtarna kunde förtöjas.

Under hösten pågår markarbeten inför bygget. Invigningen av tillbyggnaden planeras till hösten 2021.

Läs mer om Liljevalchs konsthall

Uppdaterad