dcsimg

Markanvisning för 300 bostäder och tre förskolor på Nytorps gärde

Flygbild över Nytorps gärde från öster mot väster.

Den 10 december tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning för sex av tio planerade kvarter på Nytorps gärde. Samtidigt togs inriktningsbeslut för projektet. Resterande fyra kvarter kommer markanvisas i ett senare skede.

Nytorps gärde utvecklas 

Nytorps gärde föreslås utvecklas med ca 600 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, en livsmedelsbutik och flera mindre verksamhetslokaler. Merparten av den nya bebyggelsen placeras i gärdets västra del för att bevara de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida. 

Projektet ingår i programområde Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en del i målet är att koppla ihop området med omkringliggande stadsdelar och förbättra förutsättningarna för lokal handel, service och rekreation.

Markanvisningar

Den 10 december tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning för sex av de tio planerade kvarteren i Nytorps gärde. De sex kvarteten inrymmer ca 300 bostäder, tre förskolor och ett flertal mindre kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Markanvisningar beslutades enligt följande: 

  • Kvarter A: Seniorgården AB, ca 70 seniorbostäder med hyresrätt.
  • Kvarter C: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, ca 80 hyresrätter.
  • Kvarter E: Primula Byggnads AB, ca 35 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar.
  • Kvarter H: Sveafastigheter Utveckling AB, ca 30 bostadsrätter.
  • Kvarter I: M2 Asset Management AB, ca 90 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar.
  • Kvarter K: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för en fristående förskola med 8 avdelningar.

 Mer om markanvisning: stockholm.se/markanvisning

Läs mer om Nytorps gärde

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad