dcsimg

Välbesökt samrådsmöte för detaljplan vid Häradsdomaren

Tisdagen den 28 november hölls samrådsmöte för det pågående detaljplaneprojektet nära Sockenplan i Gamla Enskede vid kv. Häradsdomaren.

Frågorna var många och blandade, men främst handlade det om den nya bebyggelsens höjder och den arkitektoniska utformningen, samt frågor om grönytor och skuggpåverkan. Samrådstiden pågår till den 11 januari 2019, och därefter kommer stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande inför den fortsatta processen att publiceras i en samrådsredogörelse.

Mer om planen finns att läsa på: stockholm.se/haradsdomaren

Fågelperspektiv

Uppdaterad