dcsimg

Redovisning av programsamråd och beslut om fortsatt inriktning tas upp i stadsbyggnadsnämnden

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 14 december 2018 ska redovisning av Spångadalens programsamråd tas upp för godkännande och beslut ska tas om programmets fortsatta inriktning.

Under programsamrådet, som ägde rum 15 maj- 25 juni 2018, kom det totalt in 207 synpunkter på programförslaget. De synpunkter från myndigheter, förvaltningar, boende, allmänhet, föreningar med flera som hade skickats in till stadsbyggnadskontoret har sammanställts i en samrådsredogörelse som kommer att redovisas för nämnden 14 december. Vid stadsbyggnadsnämndens möte ska nämnden även ta beslut om hur programförslaget ska justeras inför godkännande.

Ta del av samrådsredogörelsen samt övriga handlingar inför stadsbyggnadsnämndens möte.

Efter programsamrådet har en trafikflödesanalys och tre artinventeringar tagits fram, dessa finns nu tillgängliga i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad