dcsimg

Trafikomläggning på Skeppsbron 9 dec

Den 9 december kommer förändringar i framkomligheten, för framförallt busstrafiken, att börja gälla på Skeppsbron. Denna lösning kommer att gälla under perioden 9 december 2018 till 20 juni 2019.

Projekt Slussen måste utöka arbetsplatsområdet vid Skeppsbrons södra ände för att kunna utföra pålning för den nya huvudbron. Detta kommer innebära minskad yta för alla trafikslag. 

Arbetena med att utföra trafikförändringarna kommer att pågå nattetid 8-12 december och består av asfaltsarbeten, flytt av avstängningsmaterial och omskyltning.

Innebörd för gång-, cykel- och kollektivtrafiken

Gång- och cykelbanan längs husfasaderna kommer att smalnas av något. De nya bredderna blir 2,2 meter för gående och 1,7 meter för cykel. På sidan längs vattnet är det fortsatt enkelriktad cykelbana. Det kommer att byggas ett tak över cykelbanan då den ligger i nära anslutning till pålningsarbetena.

Norrgående SL-bussar som stannat på Skeppsbron kommer att köra via Munkbron. Hållplatsen vid slottet tas bort och resenärer får kliva av vid Slottskajen istället. De södergående bussarna påverkas inte. Läs mer på SL:s webbplats.

För frågor gällande kollektivtrafiken, kontakta SLs kundtjänst. 

Turistbussarna påverkas mest

Skeppsbrons södra del, från cirkulationsplatsen i höjd med Tullgränd till Slussplan har sedan tidigare varit avstängd för biltrafik. Från den 9 december till den 20 juni 2019 blir den sträckan enkelriktad för bussar och ett av de två spårviddshindrena tas bort. Det innebär att endast södergående busstrafik tillåts efter cirkulationsplatsen. Trafik från Slussen mot Gamla stan hänvisas till Munkbroleden. 

Parkeringsplatserna för turistbussar på Munkbroleden och Slottskajen tas bort och nya bussparkeringsplatser anordnas på Skeppsbron i närheten av Slottsbacken, på sidan ut mot vattnet. På- och avstigningsplatsen för bussar nedanför Slottet på Skeppsbron kommer att finnas kvar. Denna lösning kommer att gälla under perioden 9 december 2018 till 20 juni 2019.


Översiktskarta över busskörfälten runt Gamla stan samt flyttade bussparkeringar

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad