dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 4

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 4 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider) på ytan bakom den nya t-baneuppgången.

Helgarbeten

Under helger vecka 6 till 28 (4/2 – 14/7) kommer grundläggningsarbeten att utföras på ytan där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Detta beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Sprängningsarbetena för bussterminalen i Katarinaberget pågår. Just nu sprängs en arbetstunnel om cirka 5x5 meter ut, tvärs igenom den framtida terminalen. I nuläget är de i en kurva och svänger från att gå söderut mot att gå mer mot väst.

Första kvartalet 2019 kommer det bara att vara en front för att i kvartal 2 att växla upp till fler fronter, vilket kan innebära mer stomljud och fler sprängsalvor per dag.

Varje vecka kommer du att kunna följa arbetets framdrift via uppdaterade kartor. Veckans karta visar var borriggen befinner sig just för tillfället.

Framdriftskarta för vecka 4Tryck på bilden för större format

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Katarinaschaktet

I en till två dagar under vecka 4 kommer man att darda bort en bit av berget nere i Katarinaschaktet. Darda innebär att man spräcker berget med hjälp av hydraulik. Detta moment kan komma att bullra en del.

I februari kommer betongarbetena i Katarinaschaktet (Katarinavägen/Stadsgårdsleden) att växla upp. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussens konstruktioner börjar växa fram.

I slutet av januari, kommer borrning av pålar och spont att sätta igång. Tre maskiner kommer att arbeta parallellt för att borra de 343 pålarna som ska ned i detta område. Till en början är det bara en maskin men successivt kommer de andra maskinerna tas in. Detta grundläggningsarbete beräknas pågå till sommaren 2019. 

Totalt kommer det att stå tre stycket borriggar nere i Katarinaschaktet.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Detta moment har blivit uppskjutet. Nu beräknas arbetena starta i början av 2019, cirka vecka 5. Påverkade fastigheter kommer att bli meddelade senast ett dygn innan borrningen startar.

I själva trappan är demonteringen av betongbjälklagen samt tegel och saneringen av väggarna invändigt klart och man fortsätter med en smärre asbestsanering.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Spontningen som pågått vid Sjöbergsplan senaste tiden är nu klar, och form och gjutning för kulvert och tunnlar tar vid.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad