dcsimg

Programsamrådet för Spångdalen godkändes i stadsbyggnadsnämnden

Programsamrådsredogörelsen för Spångadalen, med inkomna synpunkterna från samrådet, redovisades för stadsbyggnadsnämnden och godkändes vid nämndens möte den 14 december 2018. Förslag på justeringar av programmet togs även upp för beslut. Stadsbyggnadskontoret ser nu över möjligheterna att arbeta in nämndens beslut i det fortsatta arbetet.

Läs stadsbyggnadsnämndens beslut

Uppdaterad