dcsimg

Samråd om bostäder längs Björnmossevägen i Kälvesta

Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter

Längs Björnmossevägen, inom fastigheten Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 385 bostäder i flerbostadshus och radhus, cirka 200 av dem planeras byggas som Stockholmshus. Björnmossevägen flyttas österut, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas. Samråd om detaljplanen pågår under perioden 15 januari till 26 februari 2019 och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Samråd om ny detaljplan för Björnmossevägen i Kälvesta pågår mellan 15 januari och 26 februari. Under samrådet kan du framföra dina synpunkter på planförslaget. I förslaget till detaljplan planeras Björnmossevägen flyttas cirka 20 meter österut från dagens läge och ny bebyggelse i form av flerbostadshus placeras väster om vägen. Sammantaget innebär förslaget 385 nya bostäder varav 28 planeras som radhus. I planområdet ingår även parkområden samt nya gång- och cykelvägar.

Planområde

Planområdet utgörs av båda sidor av Björnmossevägen från fastigheten Kärrspiran 1 (Björnbodahallen) och Skogsnävan 1 (Björnbodaskolan) i söder till gränsen mot Järfälla kommun i norr.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 15 januari till 26 februari 2019 på nedanstående platser under de tider då respektive verksamhet har öppet:

  • Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
    I Teknikska nämndhuset finns även en fysisk modell samt en 3D visualisering som visar föreslagen bebyggelse. 
  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte äger rum onsdag den 30 januarikl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg.

Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen för både Björnmossevägen och Björnbodaskolan samt frågestund med start kl. 18.00.

Läs mer om utvecklingen av Björnmossevägen

Uppdaterad