dcsimg

Samråd om detaljplan för Björnbodaskolan i Vinsta

Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration. Max Arkitekter
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration Max Arkitekter.

Förslaget för Skogsnävan 1 med flera innebär att Björnbodaskolan i Vinsta kommer få plats för upp till 1 200 elever. Dessutom föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar. Under perioden 15 januari till 26 februari 2019 är det samråd om detaljplanen. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Inbjudan till samråd

Detaljplan

Samråd om ny detaljplan för Björnbodaskolan i Vinsta pågår mellan 15 januari till 26 februari 2019. Under samrådet kan du framföra dina synpunkter på planförslaget. I förslaget till detaljplan möjliggörs en ny skola för upp till 1200 elever, förskola med sex till åtta avdelningar, och idrottsverksamhet inom befintliga skolfastigheter vid Björnbodaskolan. I detaljplanen föreslås även en utökad skolgård och nya gång- och cykelvägar.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Vinsta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Planen avgränsas av omkringliggande vägar Skattegårdsvägen och Björnmossevägen samt kvarteret Don Carlos och Don Juan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 15 januari till 26 februari på nedanstående platser under de tider då respektive verksamhet har öppet:

  • Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte äger rum onsdag den 30 januari kl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg.

Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen både för Björnbodaskolan och Björnmossevägen samt frågestund med start kl. 18.00.

Läs mer om detaljplanen för Björnbodaskolan

Uppdaterad