dcsimg

Seminarium om barnrättsperspektiv i stadsutveckling

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Enligt barnkonventionen ska barns bästa vara vägledande när frågor som påverkar barn beslutas. Alla barn i Stockholms stad har rätt till ett meningsfullt liv, att må bra och känna sig trygga. Hur arbetar staden med barns rätt till kultur och en meningsfull fritid? Välkommen till Stockholmsrummet den 5 mars på ett seminarium om att ta hänsyn till barns rätt till lek, fritid, vila och kultur när staden växer och förändras.

Kultur och stadsplanering Kunskapsunderlag om olika platsers förutsättningar är viktiga utgångspunkter för planeringen. Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg, och Eva Stenstam, strateg för barn och unga vid kulturförvaltningen, berättar om hur kulturstrategiska staben jobbar.

Bibliotek med fokus på barn Bibliotekarierna Anne Dehaim och Caroline Karlsson berättar tillsammans med Ewa Andersson, projektledare, om hur biblioteket arbetar för att skapa rum för barn i staden.

Anna-Karin Ericson, Stockholm konst berättar om enprocentsregeln och hur den möjliggör att barn kan möta konst i sin vardag.

Seminariet tar avstamp i Barnkonventionens Artikel 31. Barn har rätt till lek, fritid och kultur.

Varmt välkommen till Stockholmsrummet den 5 mars klockan 16.00–17.00!

Ingen föranmälan krävs.

Utställningen Att växa i en stad som växer

Programpunkten är en del i ett större program som sker i Stockholmsrummet i samband med utställningen Att växa i en stad som växer. Vid fyra tillfällen tar vi oss an artiklar i barnkonventionen för att undersöka vad de betyder för stadens arbete med barns rättigheter. Stockholmsrummet hittar du på bottenplan i Kulturhuset, Sergels torg.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Jönsson, som är projektledare:

E-post: anna.b.jonsson@stockholm.se

Läs mer om Stockholmsrummet

Uppdaterad