dcsimg

Hållbar stadsutveckling drar många besökare till Stockholm

Stockholms stad erbjuder sedan ett och ett halvt år tillbaka studiebesök i fem olika stadsutvecklingsprojekt för svenska och internationella besökare. Under 2018 tog staden emot 630 grupper med över 12 000 besökare.

Det är beslutsfattare, företag, forskare och studenter från hela världen som arbetar med eller studerar stadsutveckling som besöksmottagningen vänder sig till. Det är en stor geografisk spridning på besökarna med cirka 80 nationaliteter under 2018.

Besökare från hela världen

Förutom Sverige är det övriga Norden och Asien som dominerar med många besök från Kina, Japan, Korea, Finland och Norge. Därefter kommer övriga Europa med besöksgrupper från bland annat Nederländerna, Ukraina, Frankrike och Belgien.

Fem projekt att besöka

De fem projekt som Stockholms stad erbjuder för besökare har olika karaktär, säger Martin Ottosson ansvarig för besöksverksamheten som drivs från exploateringskontoret. Slussen - ett infrastrukturprojekt, Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad - nyproduktion med hållbarhetsprofil, Hagastaden ett urbant projekt med tät och hög bebyggelse samt det EU-finansierade projektet Grow Smarter med 12 hållbara lösningar i ett befintligt bostadsområde.

Redan för 20 år sedan startade en besöksmottagning i Hammarby Sjöstad, en av världens första miljöstadsdelar. Det satte Stockholm på kartan inom hållbar stadsutveckling. Nu är det Norra Djurgårdsstaden som drar flest besökare, över hälften av besöksgrupperna söker sig dit för att ta del av hur Stockholms stad arbetar systematiskt med hållbarhetskrav, uppföljning och utvecklingsfrågor.

Kontakt

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Boka studiebesök

Uppdaterad