dcsimg

Rivning av Aquaria på Djurgården

Nu rivs byggnaden där Aquaria vattenmuseum tidigare låg. Arbetena kommer att pågå till och med maj 2019. Rivningen möjliggör att nya anläggningar kan byggas på platsen. I en ny detaljplan föreslås en anläggning för restaurang och konferens, samt att spårvagnsdepån byggs om.

Byggnaden uppfördes på 1960-talet som utställningslokal under Vasa skeppets bärgning. 1991 flyttade Aquaria vattenmuseum in i lokalerna. Under åren har byggnaden reparerats i flera omgångar, men tillslut bedömde Stockholms stad och ägaren av Aquaria, Parks and Resorts, att fler åtgärder inte är försvarliga. Aquaria stängde ner verksamheten sista september 2018.

Rivning av byggnaden beräknas pågå under mars till maj 2019.

Områdets framtida användning

I den nya tidsbegränsade detaljplanen föreslås att byggnaden ersätts med en ny anläggning för restaurang och konferens. Planen gör det även möjligt att bygga om och fortsätta använda spårvagnsdepån på Södra Djurgården.

Vid frågor:
Fastighetskontoret
08-508 27 000

Läs mer om projektet

Uppdaterad