dcsimg

Samråd om återuppbyggnad av fastighet på Biblioteksgatan

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Vildmannen 7. Förslaget gäller återuppbyggnad av nedbrunnen fastighet på Biblioteksgatan i Stockholm.

Samråd om återuppbyggnad av nedbrunnen fastighet på Biblioteksgatan

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att göra det möjligt att återuppbygga nedbrunnen bebyggelse inom Vildmannen 7. Förslaget innebär att gatufasaderna bevaras och en ny byggnad uppförs där bakom. I byggnaden föreslås kontor och bostäder samt lokaler för kommersiellt ändamål i bottenvåningen.

Planområde

Förslaget gäller fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 mars – 16 april 2019 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag den 19 mars klockan 16.30-18.00 i Bolindersalen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. 

Läs mer om projektet

Uppdaterad