dcsimg

Samråd om nybyggnation av en likriktarstation i Stadshagen

Perspektiv från Stadshagens idrottsväg med möjlig utformning av byggnad Bild: Sweco Architects

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Glaven 13. Förslaget gäller nybyggnation av en likriktarstation i Stadshagen. Planförslaget visas under samrådstiden 12 mars – 23 april 2019.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär en nybyggnation av en likriktarstation. Likriktarstationen behövs för att kunna säkra matningen av tågdriften för den pågående utbyggnaden av tunnelbanans blå linje. Byggnaden ska placeras och utformas med hänsyn till omgivande landskap, gatumiljö och bebyggelse.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Stadshagen, invid Stadshagens idrottsväg, med Stadshagens idrottsplats på motsatt sida av gatan. Planområdet omfattar fastigheten Glaven 13 om cirka 415 kvm. Fastigheten ägs av Stockholms stad.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 mars – 23 april 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Uppdaterad