dcsimg

Se förslaget för centrala Bromma i stadens 3D-modell

Den här filmen är en visualisering av programförslaget för centrala Bromma på en översiktlig nivå och visar byggnadsvolymer. Området kommer att studeras närmare i kommande arbete med detaljplaner för respektive område.

Programförslaget beskriver hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder föreslår vi även verksamheter, utveckling av förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur.

3D-visualiseringen är utan ljud och är framtagen av Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Länk till film.

Läs mer om centrala Bromma på www.stockholm.se/centralabromma

Uppdaterad