dcsimg
Människor går i en centrummiljö. Foto: Lennart Johansson

Farsta stadsdelsområde

Stadsdelsområdet Farsta består av stadsdelarna Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen. Farsta är ett av stadens fyra fokusområden.

Ett av fyra fokusområden

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling och social hållbarhet. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa.

Genom att bygga ut Citybanan och tunnelbanan skapas förutsättningar för att bygga fler bostäder och arbetsplatser i området. I fokusområde Farsta planeras för cirka
8 000 nya bostäder. Utöver bostäder finns det goda förutsättningar för mer service, kultur och arbetsplatser.

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Uppdaterad