dcsimg

Frihamnen

Flygbild över Frihamnen. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. I Frihamnen planeras för 1700 bostäder, lokaler för kontor och service.

Den planerade bebyggelsen karaktäriseras av närheten till hamnen. Hushöjder på sex till sju våningar skulle möjliggöra omkring 4000 nya arbetsplatser i området.

Tidsplan

Här kan du ladda ner tidsplanen för Frihamnen för mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.

Områden

Uppdaterad