dcsimg

Dagvatten som resurs

Dagvatten ses som en resurs och leds till regnbäddar, fuktstråk, dammar och träd i gatumiljön. Vi låter naturen göra jobbet.
Dagvatten ses som en resurs och leds till regnbäddar, fuktstråk, dammar och träd i gatumiljön. Vi låter naturen göra jobbet.

Dagvatten ses som en resurs och leds till regnbäddar, fuktstråk, dammar och träd i gatumiljön.

Grönskan och marken renar, fördröjer och drar nytta av vattnet. Gräs och perenner kan varje dag ta upp 3 liter vatten per kvadratmeter. Ett 50-årigt stort träd kan dricka cirka 200 liter per dag och ett medelstort träd 100 liter.

Förutom att hantera vatten renar stora träd luften, de ger skugga och är viktiga boplatser för olika djur.

Är du intresserad så finns mer information på Cocity.org

Hållbara smarta lösningar

Uppdaterad