dcsimg

Loudden

Flybild över Loudden. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. År 2030 ska omkring 4 000 bostäder stå klara på Loudden.

Vad?

Vid exploateringsnämndens möte den 1 februari beslutades att fortsatt utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden på Loudden ska utredas.

Beslutet innebär att området ska utredas inför ett inriktningsbeslut om att starta programarbete, som med nuvarande planering skulle kunna fattas av exploateringsnämnden i början av 2020.

Inriktningen är att cirka 4000 bostäder ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Utvecklingen av Loudden blir del av stadsbyggnadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden vilket innebär att även detta område kommer att få stadskaraktär och hållbarhetsprofil, med lågenergihus och prioritet för fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur och ekosystemtjänster. Dessutom förväntas det att bli ett attraktivt område med närhet till Stockholms innerstad, havet och Nationalstadsparken.

När?

Oljeverksamheten i området avslutas i slutet av 2019 då oljebolagens avtal löper ut. Containerterminalen flyttar under 2020 till den nya hamnen i Nynäshamn. På så sätt begränsas sjöfartstrafiken i Stockholms skärgård och den tunga lastbilstrafiken genom innerstaden. Därefter måste industrimarken omvandlas till exploateringsbar mark.

De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning 2025 och hela området vara färdigt tidigast 2030.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Här kan du läsa utredningsbeslutet för Loudden

Tidsplan

Här kan du ladda ner mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.
Tidsplan för Loudden

Relaterade nyheter

Områden

Uppdaterad