dcsimg

Etapp Bobergsgatan

Gatu- och ledningsarbeten för nya Bobergsgatan

Bobergsgatan blir huvudgatan genom det nya bostadsområdet i Hjorthagen och byggs i flera etapper. Den första etappen leder från befintliga Gasverksvägen i väster till en provisorisk sträckning längs Husarstigen och vidare in mot Ropsten i Öster. På stora delar sträckningen ligger den nya gatan omedelbart norr om befintliga gasverksområdet.

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är nu avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under hösten 2018. Samtidigt utförs arbetsgata inklusive gång och cykelväg, för Gasverksvägen på delen mellan Rådjursstigen och tunnelbanestationen i Ropsten. Sista etappen av Bobergsgatan förbi tunnelbanestationen i Ropsten utförs cirka år 2022, samt finplanering av samtliga delar cirka år 2024.

Tider
Entreprenadarbetena för första etappen gällande gatu- och ledningsarbeten är slutförda. Entreprenadarbetena för andra etappen gällande gatu- och ledningsarbeten beräknas starta hösten 2018 och pågå en bit in i 2020. Sista biten med ny sträckning förbi tunnelbanan i Ropsten utförs cirka 2022. Då byggnader invid gatorna har uppförts, vidtar en etapp med finplanering och planteringar. Detta bedöms inträffa cirka 2024.

Har du frågor kontakta:
Projektledare exploateringskontoret: Stefan Lundström 070-104 31 32

Uppdaterad