dcsimg

Etapp Gasverket

Under hösten 2018 kommer det att pågå saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket.

Stomkomplettering och installationsarbeten pågår för den nya idrottshallen och Bobergsskolan. Arbetena planeras bli klara inför skolstarten hösten 2019.

Sanerings- och rivningsarbeten pågår för Spårvägsmuseet (Hus 9) samt för Hus 10, 8 och 27 (CA fastigheter). Spårvägsmuseet och hus 10, 8, 27 planeras öppnas våren 2020.

Stomkomplettering, installationsarbeten och byggande av klätterstråk pågår för Klätterverket (Hus 7). Klätterverket planerar att öppna mars 2019.

Saneringsarbeten pågår för hus 20 och hus 27. Dessa arbeten planeras vara klart till årsskiftet 2018/19.

Läs mer i Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket som finns att ladda ner här.

Tider
Finplanering av delar av västra Gasverket för att öppna skolan och klätterverk planeras ske våren 2019.

Förlåt att vi stör
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från sprängningsarbeten och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden
Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Vid frågor kontakta:
Projektledare exploateringskontoret: Sven Leijonhufvud 072-223 39 54
Byggledare exploateringskontoret: Kristian Stenshamn 073-447 20 13

Läs mer om Gasverket

Uppdaterad