dcsimg

Etapp Gasverket

Saneringsarbeten och ledningsomläggning pågår i delar av Gasverket.

Stomkomplettering och installationsarbeten pågår för den nya idrottshallen och Bobergsskolan. Arbetena planeras bli klara inför skolstarten hösten 2019.

Sanerings- och rivningsarbeten pågår för Spårvägsmuseet (Hus 9) samt för Hus 10, 8 och 27. Spårvägsmuseet planerar att öppna 2020.

Stomkomplettering, installationsarbeten och byggande av klätterstråk pågår för Klätterverket (Hus 7). Klätterverket planerar att öppna hösten 2019.

Saneringsarbeten pågår för Systembolaget (Hus 20) som planerar att öppna hösten 2019.

Arbetena med förskolan (Hus 11) startar i början på 2019. Förskolan beräknas stå klart 2020.

Läs mer i Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket som finns att ladda ner här.

Tider

Finplanering av delar av västra Gasverket för att öppna skolan och klätterverk planeras ske våren 2019.

Förlåt att vi stör
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från sprängningsarbeten och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden
Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Sven Leijonhufvud 072-223 39 54
Byggledare exploateringskontoret: Kristian Stenshamn 073-447 20 13

Läs mer om Gasverket

Uppdaterad