dcsimg

Etapp Jackproppen

Byggstart för bostäder och förskola

Bostäderna i Jackproppen kommer att byggas i två böjda bebyggelserader i två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.Första inflyttning beräknas ske 2020.

I projektet ingår upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café.

Pågående arbeten

Arbeten pågår med byggnation av parklekhus och beräknas bli klart till våren 2019.

Det pågår också arbeten med att koppla ihop Motalaparken med Hjorthagsparken genom borttagning av delar av Trollhättevägen. Parken rustas upp med ny lekutrustning och passage genom parken kommer att anläggas inklusive belysning av området. Dessa arbeten pågår till december 2018.

Här kan du ladda ner en översikt på arbetena som utförs i Motalaparken

Kommande arbeten

Marksaneringsarbetena startar vecka 44 och pågår under 6-7 veckor. Därefter beräknas sprängningsarbetena för grundläggning av byggnader och garage att starta i början på januari 2019 och pågå till cirka sommaren 2019. Arbetena kommer att medföra störningar vardagar mellan kl 07-19.

Läs mer om Jackproppen

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från arbetsmaskiner, till exempel vid borttagning av cement och asfalt. Det kommer också förekomma transport med stora fordon på angränsade vägar. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Beställare:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledning:
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42

Uppdaterad