dcsimg

Etapp Jackproppen

Byggstart för bostäder och förskola

Byggstart pågår för bostäder och förskola i etapp Jackproppen.

Schaktningsarbeten längs med Trollhättevägen pågår för framtida parkstråk och för att möjliggöra ledningsdragning till park och lekpark. Under sommarperioden kommer vissa delar att öppnas temporärt för allmänheten.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från arbetsmaskiner, till exempel vid borttagning av cement och asfalt. Det kommer också förekomma transport med stora fordon på angränsade vägar. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Upplysningar
Har du frågor kontakta någon av oss:
Beställare:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledning:
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42

Läs mer om Jackproppen

Uppdaterad