dcsimg

Etapp Norra 2

Färdigställande av de sista planteringsarbetena sker under hösten 2018. Här kan du ladda ner skedesplan för finplaneringsarbeten.

Upplysningar
Har du frågor kontakta någon av oss:
Beställare: Projektledare exploateringskontoret: Bo Persson 070-764 50 15
Byggledning:
Byggledare exploateringskontoret:
Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör:
JM Entreprenad AB, Platschef Jörgen Ericsson

Läs mer om etapp Norra 2

Uppdaterad