dcsimg

Gång- och cykelväg längs med Gasverksvägen

Den 28 april öppnar gångbana och cykelbana längs med Gasverksvägen förbi Hjorthagens IP till tunnelbanan.

Ombyggnationen av Gasverksvägen innebär en trafiksäkrare sträcka med en ny gång- och cykelbana utmed gasklockorna. Arbeten som kvarstår att utföras är finplanering längs Gasverksvägens nedre del vid Bobergsgatan. Dessa arbeten kan tidigast påbörjas under våren 2018. Det återstår också arbeten med att beklä muren med granit som har byggts för att stärka slänten nedanför Gasklocka 3.

Fram till öppnandet av Gasverksvägen trafikerar byggtransporter till nybyggnation av skola, förskola, idrottshall (klar hösten 2019) och markrening av plåtgasklockan, gasklocka 4. Transporterna bedöms minska senare under 2018.

Resterande del av Gasverksvägen från Rådjurstigen till den nybyggda skolan längs med idrottsplatsen beräknas öppna för trafik den 20 augusti. Busslinje 55 kommer då att åter igen börja trafikera sträckan via Gasverksvägentill Hjorthagen. Stombusslinje 6 berörs inte.

Mer om Gasverket

Uppdaterad