dcsimg

Mellanlagring av krossmaterial i Södra Värtan

I Södra Värtan pågår mellanlagring av krossmaterial som är en del av byggnationen i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden har som mål att minska transporter till och från arbetsplatsen. Detta gör vi bland annat genom att återvinna rena massor från arbetsplatsen som jord och berg. 100% av allt berg återvinns genom krossning och sortering somanvänds för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg.

Återanvändning av bergmaterial spar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hitintills har cirka 80000 tur- och returtransporter sparats genom materialåtervinning.

Krossning av material sker 1 till 2 gånger per år beroende på hur mycket material som kommer in. Krossperioden är 4-8 veckor och tillstånd inhämtas från miljöförvaltningen. Vid krossning sprutas vatten på högarna med stenkross och berghögarna för att minimera damningen. Normalt krossas 100000 till 150000 ton material som sedan förädlas i olika fraktioner.

Tider
Mellanlagring av krossmaterial pågår till 2018. Under perioder kommer stadens entreprenör att lämna och hämta material från masshanteringslagret.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller i området. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Har du frågor kontakta:
Beställare: Genomförande projektchef Exploateringskontoret: Fredrik Bergman, fredrik.bergman@stockholm.se

Norra Djurgårdsstadens Bygglogistikcenter, 08 122 130 00

Entreprenör för krossning:
Wiklunds Åkeri: krono.zovko@wiklunds.se

Läs mer om Södra Värtan

Uppdaterad