dcsimg

Ny bro över Värtabanan

I januari 2018 började arbetena med att bygga en ny bro över Värtabanan som ska ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Den nya bron ligger ungefär i samma läge som den befintliga bron och kommer att byggas i två etapper. När den första etappen byggs går trafiken kvar på den gamla bron och när etapp två byggs flyttas trafiken till den nybyggda brohalvan. Den nya bron kommer att ha en gångbana på vardera sida och en dubbelriktad cykelbana på västra sidan.

Se planillustration på den nya bron över Värtabanan. Under januari till augusti är en del av Storängsvägen avstängd för trafik och gång- och cykelväg läggs om enligt anvisad skyltning på plats. Se illustrationen här nedan. Arbetena i Storängsvägen omfattar bland annat byggnation av stödmur, spontningsarbeten, ledningsarbeten och anpassning av gatan för den nya bron.Tider
Bron beräknas bli färdigställt under juni 2019.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från fordon och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Vid frågor kontakta:
Byggledning:
Byggledare exploateringskontoret: Emil Hallberg 073 514 67 03
Entreprenör:

Platschef SVEAB: Urban Lundberg 070 458 76 53

Uppdaterad