dcsimg

Ny gång- och cykelbro över Husarviken

Byggnationen av en öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken pågår. Bron är en stålbro och broklaffen är monterad. Återstående arbeten är räcken, tester och besiktningar. Bron planeras bli klar i oktober 2018.

Arkitekter är Rundquist. Se visionsbilder

Har du frågor kontakta:
Byggledning:
070 293 25 49

Uppdaterad