dcsimg

Ny gång- och cykelbro över Husarviken

Byggnationen av en öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken pågår. Bron är en stålbro och broklaffen är monterad. Återstående arbeten är räcken, tester och besiktningar. Bron planeras bli klar under augusti 2018.

Arkitekter är Rundquist. Se visionsbilder

Har du frågor kontakta:
Byggledning:
070 293 25 49

Uppdaterad