dcsimg

Värtahamnen

Visionsbild Värtahamnen. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 2 400 bostäder och cirka 10 000 nya arbetsplatser.

Den 17 december 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtan. 80 procent av ytan som kommer till genom utbyggnaden av Värtapiren ska användas för stadens exploatering i dessa två områden.

Delområden inom Värtahamnen. Illustration: Exploateringskontoret, Stockholms stad

Tidsplan

Här kan du ladda ner tidsplanen för Värtahamnen för mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor samt vilka byggherrar/byggaktörer som har fått markanvisning.

Pågående arbeten i Värtahamnen

Projekt i Värtahamnen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

Områden

Uppdaterad