dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Störningsinformation

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Naturvårdsverkets riktlinjer

Bullrande arbete i Nova Park, Anna Whitlocks gata

Var: Nova Park, Anna Whitlocks gata
När: 16-31 mars 2019
Vad: Bullrande arbete kommer att ske. Man kommer att flytta material med hjullastare och kapa sten, vilket tyvärr innebär att det kommer att låta högt när arbetet utförs. Entreprenören meddelar att man kommer att arbeta så effektivt som möjligt för att minska tiden som arbetet pågår. Aviseringar om det störande arbetet anslås i portar och på dörrar mot gården.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för just bygg.

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågåunder mångaår och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret.

Kommande arbeten i närtid

Paus i arbetet med torgytan vid Innovationen under vintern (återupptas när tjälen går ur marken 2019)

På grund av kallare väderlek kommer Stockholms stad nu att pausa sitt arbete med torgytorna kring kvarteret Innovationen vid Torsplan - den färdigställda fastigheten av Norra tornen. Arbetet kommer att återupptas i vår, när tjälen gått ur marken, och förväntas pågå fram till sommaren 2019.

Ansvarig byggledare på staden: Martin Brendov, Stockholms stad.
Kontakt: hagastaden@stockholm.se

Stockholms stads pågående entreprenader

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart - här. Stockholms stads pågående entreprenader hittar du ovan här.

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 0771-318 318
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhem. 08-586 26 300
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Ta gärna del av en interaktiv områdeskarta över Hagastaden. Där kan du se mer kring bostäder, etableringar och life science. Till områdeskartan.

Webbkameror i området

Projektkontoret har idag två webbkameror, en vid Torsplan och en på Norrbackainstitutet.

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Har du frågor om byggnation och störningar kan du mejla hagastaden@stockholm.se, eller ring kommunikationsansvarig Anna Näslund, 076-122 65 31.

Uppdaterad