dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Kommande arbeten i närtid

  • Entreprenad Veidekke - kvarter Enzymet, beläget snett till höger mittemot restaurang Station/Norra stationsgatan. Arbetet pågår 17-18 november mellan 9.00-18.00. Kan uppstå störning då en byggställning ska plockas ner. Kontaktperson och kontaktuppgifter: Andreas Sameland: 0703-792 883 och Daniel Persson, 070-842 22 18. 

  • Entreprenad Sveab. Lördag 17 november mellan 9.00-16.00 arbete vid Innovationen/norra tornet. Kan uppstå buller från packningsmaskin i samband med justering av läggningsbädd för stenläggning. Kontaktperson och kontaktuppgifter: Ridan Camal, ridan.camal@sveab.se, 070-458 76 76.

Webbkameror i området

Projektkontoret har idag två webbkameror, en vid Torsplan och en på Norrbackainstitutet.

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart. (Till högupplöst bild på kvartersutbyggnaden).

Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt.

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
https://www.al.se/

B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
www.einarmattsson.se

C: Veidekke. 08-635 61 00
www.veidekke.se.

D: Ikano Bostad. 010-330 44 00 .
www.ikanobostad.se

E: Familjebostäder. 0770-814 814
www.familjebostader.com

F: Besqab. 018-470 58 00
http://www.besqab.se/

G: SKB. 0771-318 318
https://www.skb.org/

H: HSB. 010-442 02 00
https://www.hsb.se/

I: Folkhem. 08-586 26 300
http://folkhem.se/sv

J: Erik Wallin. 08-545 533 60
https://erikwallin.se/

K: Vectura. 0300-323 500
http://www.vecturafastigheter.se/

L. Oscar Properties bygger lägenheter. 070-141 39 98
http://oscarproperties.com.

Ta gärna del av en interaktiv områdeskarta över Hagastaden. Där kan du se mer kring bostäder, etableringar och life science. Till områdeskartan

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå i 15 år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholm stad entreprenader

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

En förutsättning för att kunna bygga Hagastaden är att vägnätet byggs in i tunnlar. Arbetet med att lägga E4/E20 i tunnlar är färdigt och under 2018 kommer järnvägen Värtabanan gå i sin nya tunnel. Tunnelsystemet utgör nära 14 hektar eller 28 fotbollsplaner. Ovanpå tunnlarna, som sträcker sig 800 meter mellan Norrtull och strax väster om Solnavägen, byggs bostadshus, kontor och delar av Norra Stationsparken.

Störningsinformation

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Läs mer om riktlinjerna här

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för just bygg.

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret.

Följ oss gärna i våra sociala kanaler

Instagram
Facebook

Har du frågor om byggnation och störningar kan du mejla hagastaden@stockholm.se eller ring kommunikatören Lotta Ekberg, 076-213 54 20.

Uppdaterad