dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

I området finns flera webbkameror som övervakar byggnationer och fastigheter. Projektkontoret har idag två webbkameror, en vid Torsplan och en på Norrbackainstitutet.

Kommande arbeten i närtid:

  • Natten mot onsdagen den 4/7 så kommer Sveabs under-entreprenör Ramudden att utföra nattarbeten på Torsgatan. Arbetet som kommer utföras är flytt av tungavstängning och skyltning för att lägga om gångfållan i entreprenad E453. Torsgatans körfält kommer kunna nyttjas i bägge riktningarna under hela flyttarbetet. Den nya cykelbanan kommer efter denna flytt bli provisorisk gångbana, och cyklisterna kommer få fortsätta cykla i körfältet, dock med mer utrymme. Denna lösning kommer sedan gälla under sommaren och först framåt september så kommer ytorna bli klara permanent så att cykelbanan blir för cyklister och gångbanan för fotgängare.

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart - här. På kartan nedan kan du se vilka arbeten som pågår i området just nu och hitta kontaktinformation till de som bygger.

(För högupplöst bild på kvartersutbyggnaden, gå hit).

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå i 15 år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad ansvarar för byggnationer på allmän plats

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

En förutsättning för att kunna bygga Hagastaden är att vägnätet byggs in i tunnlar. Arbetet med att lägga E4/E20 i tunnlar är färdigt och under 2018 kommer järnvägen Värtabanan gå i sin nya tunnel. Tunnelsystemet utgör nära 14 hektar eller 28 fotbollsplaner. Ovanpå tunnlarna, som sträcker sig 800 meter mellan Norrtull och strax väster om Solnavägen, byggs bostadshus, kontor och delar av Norra Stationsparken.

Störningsinformation

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Läs mer om riktlinjerna här

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för just bygg.

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan. (Se respektive byggaktör högre upp på sidan under kartan).

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret.

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer information om kommande byggnationer

Instagram
Facebook

Har du frågor om byggnation och störningar kan du mejla hagastaden@stockholm.se eller ring kommunikatören Lotta Ekberg, 076-213 54 20.

Uppdaterad