dcsimg
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområdet till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser.

Projektfakta

Se filmen

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition och historia bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och står sida vid sida med ny arkitektur. Slakthusområdet ska erbjuda småskaliga mat- kultur och stadsmiljöupplevelser. Stor vikt ska läggas på parker och torg. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Stockholms nya livsmedelscenter.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • Sommar 2018, första byggnaden i området rivs (Frigoscandia)
 • 2019-20, tidigast byggstart
 • 2021, flytt av verksamheter till nytt livsmedelscentrum i Larsboda
 • 2022-23, första inflyttning i Slakthusområdet
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • Ca 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Successiv utveckling

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. 

Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Mer om Slakthusområdet

Bildgalleri

Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Strukturplan Slakthusområdet
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Informationsmaterial

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Arwidsson

Förvaltare, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Nyheter

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt ca 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på ca 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog ca 100 personer

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet in English

Watch film

The film shows the development in the area from 1912 with animal slaughter, through the city programme divided into different stages, to a new thriving city.

Watch other films here

Information brochures and other documents here

Contact

Patrik Dahlin

Project Manager, Stockholm City Development Administration

Agreement-, ground- and implementation issues

Uppdaterad