dcsimg
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområdet till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser.

Projektfakta

Se filmen

Slakthusområdet ska utvecklas till en destination för mat, kultur, evenemang, boende och arbete. Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 9 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition förvaltas genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och gastronomi.

Med många nya bostäder blir det en blandad kvartersstad med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. För att stadens planer med Slakthusområdet ska kunna förverkligas behöver en del av industriverksamheten flytta.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg

Under hösten 2018 inledde staden ett samarbete med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg kring en avsiktsförklaring omfattande köp och utveckling av delar i Slakthusområdet, ansvar för evakuering av verksamheterna, och utveckling av hela eller delar av Stockholms livsmedelscentrum. Samarbetet med en stark aktör kring fortsatt utveckling i Slakthusområdet, kan snabbare skapa verklighet av visionen om en blandad, urban stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samverkar.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras, gäller fram till årsskiftet 2018/2019
 • December 2018, rivning av första byggnaden
 • 2019-2022, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • 2022, första byggstart av bostäder
 • 2024, första inflyttning i Slakthusområdet
 • Ca 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Successiv utveckling

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Mer om Slakthusområdet

Nyheter

Bildgalleri

Visionsbild Rökerigatan
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet Avsiktsförklaring
Strukturplan Slakthusområdet Avsiktsförklaring
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Informationsmaterial

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ove Gustafsson

Enhetschef, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt ca 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på ca 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog ca 100 personer

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet in English

Watch film

The film shows the development in the area from 1912 with animal slaughter, through the city programme divided into different stages, to a new thriving city.

Watch other films here

Information brochures and other documents here

Contact

Patrik Dahlin

Project Manager, Stockholm City Development Administration

Agreement-, ground- and implementation issues

Uppdaterad