dcsimg
Ordonnansen 6.
Projekt Planerat

110 lägenheter vid Värtavägen

Gärdet

Ny bebyggelse på Ordonnansen 6 inrymmande ca 110 lägenheter.

Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk Förening har fått en markanvisning för uppförande av bostäder på Ordonnansen 5. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybebyggelse på Ordonnansen 5 och 6 inrymmande ca 110 lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan, samt en flytt av pumpstation för vatten från Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6. Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs.

Projektfakta

Vad?

Bostäder i flerfamiljshus.

Varför?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse på Ordonnansen 5 och 6 inrymmande ca 110 lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan, samt en flytt av pumpstation för vatten från Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6. Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2015. Antagandet överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Stockholms stad har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd.

Vem?

Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk Förening.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad