dcsimg
Projekt Planerat

Bostadshus i trä vid Bäckvägen

Midsommarkransen

Ett flerbostadshus helt i trä planeras att byggas i korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen.

Projektfakta

Flerbostadshus helt i trä

I korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen (Midsommarkransen 1:1) mittemot Uppenbarelsekyrkan, finns en plan för att bygga ett flerbostadshus i 5-6 våningar med cirka 40 lägenheter. Ambitionen är att byggnaden ska uppföras i trä, i såväl konstruktion och fasad. På bottenvåningen planeras en lokal.

Samtidigt med byggandet förändras delar av vägkorsningen vid Bäckvägen/Cedergrensvägen för skapa en mer trafiksäker gatumiljö för gående och cyklister.

Mångsidig och levande stadsmiljö

Midsommarkransen ska utvecklas till en tätare, mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur och upplevelser. Samtidigt beaktas värdet av bland annat den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen. Förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik och minskade barriärer mellan olika områden är också prioriterat.

Tidplan

  • Start-PM togs fram 24 september 2015
  • Samråd genomfördes 20 september till 11 november 2016
  • Granskning pågick, från 21 juni till 2 augusti 2017
  • Detaljplanen vann laga kraft 14 december 2017

Byggherre

Marken ägs av Stockholms stad och exploateringskontoret har anvisat marken för bostäder till byggherren Belatchew Fastigheter AB. 

Bildgalleri

Kartutsnitt med planområdets läge markerat med rosa ring
Planområdets läge markerat med rosa ring
Skiss över byggnadens planering.
Förslag på utformning av planområdet. Illustration: Urbio

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pontus Bodén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad