dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Enklare att cykla längs Bromstensvägen

Spånga

Bromstensvägen är ett viktigt pendelstråk för cyklister i Stockholms län. Idag är möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Logvägen och Gamla Bromstensvägen

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Bromstensvägen mellan Logvägen och Gamla Bromstensvägen. Körfälten för motortrafik kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Ska möta det ökade behovet av cykelbanor i området

Idag finns ingen cykelbana längs Bromstensvägen. Därför väljer många cyklister att cykla längs Dagsverksvägen, en smal gata med många in- och utfarter till enfamiljshus. Det finns dessutom planer på att bygga nya bostäder längs Bromstensvägen vilket kommer att ställa ökade krav på möjligheter att cykla.

Planerad start 2018

Arbetet började i april 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar projektet

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad