dcsimg
Vy med ny bebyggelse sedd från Brunnbyvägen (Fotomontage: Tengbom)
Projekt Planerat

Nya byggnader i Årsta partihallar

Östberga

En till logistikhall och en ny kontorsbyggnad ska byggas i västra Årsta partihandelsområde.

Projektfakta

Fler arbetsplatser i västra Årsta partihandelsområde

En ny logistikhall och en ny kontorsbyggnad skapar fler arbetsplatser och utvecklar västra Årsta partihandelsområde. 

Genom att placera kontorsdelen mot öster kan bebyggelsen bidra till ett förstärkande av Brunnbyvägen som huvudstråk. En välkomnande grön entrézon och åtgärder inom gatumarken bedöms bidra till en förbättrad trygghetskänsla och en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter som rör sig i området. 

Genom att befintligt spår används för varuhantering skapas fler klimatsmarta transporter. 

Planområde

Den bebyggelse som idag finns inom Östberga 1:3 är ett perrongområde överbyggt med tak. Västra delen av fastigheten är obebyggd.

Tidplan

  • Samråd 7 februari - 21 mars 2017
  • Granskning: 29 november 2017 till 3 januari 2018.
  • Antagande 4:e kvartalet 2017 

Ägare

Planområdet ägs av Jernhusen fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad