dcsimg
Volymperspektiv över tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövning.
Volymperspektiv över tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövning.
Projekt Planerat

Utbyggnad av Carlssons skola

Östermalm

Carlssons skola vid Kommendörsgatan behöver större lokaler. Den planerade lösningen är en envåningstillbyggnad ovanpå lågdelen som vetter mot innergården. Samtidigt får skolgården en långsiktig lösning.

Projektfakta

Ny envåningsbyggnad mot innergården

Plan för att utvidga Carlssons skola genom en tillbyggnad ovanpå den envåningsbyggnad som vetter mot innergården. Tillbyggnadens totala area är cirka 400 m2 skollokaler. Tillbyggnaden ska harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden genom en symmetrisk volymuppbyggnad och putsad fasad med enhetlig fönstersättning.

Den omgivande terrassen som idag är belagd med betongplattor föreslås få sedumbeläggning som är bullerdämpande och partikelbindande samt fördröjer dagvattnet. Sedum är dessutom vackert att se på genom årstidernas skiftningar.

Fastigheten används främst som skola, men rymmer även 14 bostadslägenheter.

Plandata

Planområdet omfattar fastigheten Brandvakten 7. Fastighetens area är 1846 kvm. Kvarteret Brandvakten omges av Kommendörsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och Karlavägen. Fastigheten ägs av Ahlströmska skolans byggnads AB.

Mer ändamålsenliga skollokaler

Tillbyggnaden är viktig för skolans behov eftersom lokalerna inte är fullt ut anpassade till läroplanens anspråk. En envåningspåbyggnad kan också bli ett miljömässigt tillskott i gårdsrummet.
Planarbetet bör också utreda hur skolgården, som idag utgörs av gatumark, långsiktigt kan säkras.

Tidplan 

  • Start-PM i SBN juni 2011
  • Samråd kv 3, 2017
  • Granskning 20 juni – 29 augusti 2018
  • Antagande SBN kvartal 4, 2018

Fastighetsägare

Kvarteret Brandvakten 7 ägs av Ahlströmska skolans byggnads A/B Carlssons Skola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (3dO arkitekter ab)
Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (3dO arkitekter ab)
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad