dcsimg
Projekt Planerat

Almarna i Kungsträdgården får nya växtbäddar

Norrmalm

Växtbäddarna runt almarna kommer att renoveras för att ge träden bättre förutsättningar. De nya växtbäddarna låter rötterna utvecklas i ett luftigt markmaterial vilket får träden att må bättre.

Projektfakta

Almarna får nya växtbäddar

Träd som växer i en stadsmiljö utsätts för stress av många olika slag från bland annat trafik, människor och olika slags gatuarbeten. Med de nya växtbäddarna får träden bättre förhållanden i marken och trädens rötter får mer utrymme att växa. Dåliga och täta material i växtbädden tas bort och ersätts med en blandning av biokol och stenkross, som är stabilt poröst. Blandningen består av krossad sorterad sten så kallad ’makadam’ med tillsats av biokol, kompost och näring. Basaltmjöl som ger extra tillgång på mineraler tillförs, dessutom tillförs två stammar av mycel som bildar mykorrhiza för att öka den biologiska aktiviteten i växtbäddarna.

Biokol i växtbäddar

Stockholms stads trafikkontor har sedan 2001 med stor framgång byggt växtbäddar med biokol till både gamla och nya träd. Att använda biokol vid nyplantering och renovering av växtbäddar för träd och växter startades av staden som ett försök för att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Resultatet har blivit starkare och friskare träd och vackrare planteringar. 

Arbetet utförs under 2018

Arbetet beräknas starta under hösten och vara klart före vintern 2018.

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om arbetet med träd och växtbäddar i Stockholm.

Stockholms träd

Biokol i växtbäddar

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad