dcsimg
Interiörbild Stadsarkivet Liljeholmen, A&P Arkitektkontor AB
Interiörbild Stadsarkivet Liljeholmen, A&P Arkitektkontor AB
Projekt Planerat

Arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen

Liljeholmen

Stockholms stad planerar just nu för att öppna ett nytt arkiv på Liljeholmskajen. Målet är att det nya arkivet ska ge Stockholms invånare ett modernt och publikt arkiv där det finns möjlighet att ta del av Stockholms bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling. Arkivet ska byggas i Liljeholmen, Druvmusten 1, som har ett bra läge med goda kommunikationsmöjligheter.

Bildgalleri

Interiörbild Stadsarkivet Liljeholmen, A&P Arkitektkontor AB
Interiörbild Stadsarkivet Liljeholmen, A&P Arkitektkontor AB
Exteriörbild Stadsarkivet Liljeholmen
Exteriörbild Stadsarkivet Liljeholmen

Projektfakta

Ett nytt arkiv som är en del av Stadsarkivet

Stockholms stad etablerar en publik arkivverksamhet i Liljeholmen med unika möjligheter att upptäcka stadens bebyggelsehistoria. Det nya arkivet är en del av Stadsarkivet. Ambitionen är att fokusera på arkiv som på olika sätt belyser staden som plats och Stockholms bebyggelseutveckling. Detta ska ske i samverkan med andra aktörer vars kompetens och egna samlingar ska stärka möjligheterna att belysa både stadens historiska och framtida bebyggelseutveckling. Lokalerna på Liljeholmskajen möjliggör förvaring av arkivmaterial långsiktigt och tryggt.

Arkivet kommer att inrymma hör- och läsesalar tillsammans med smarta digitala lösningar. Det kommer att finnas möjlighet att beställa arkivhandlingar och få tillgång till kunnig arkivpersonal på plats.

Stockholm har behov av ett publikt arkiv

Stadsarkivet har växt ur sina lokaler samtidigt som det ständigt tillkommer nytt material. Det finns idag ett brett allmänintresse kring arkitektur, design och historia. Detta medför ett behov av ett publikt arkiv med stor yta för arkivhandlingar.

En central del i utbudet i det nya arkivet är Stockholms historiska byggnadsritningar med cirka två miljoner ritningar från 1700-talet och framåt som finns uppsatta på UNESCOS lista över världsminnen. Det är ett material som i nya lokaler kan göras tillgängligt för många fler.

Idag när Stockholm växer är den historiska kunskapen som materialet i arkivet erbjuder helt central.

Arkivet planeras att öppnas våren 2019

Stadsarkivet Liljeholmen planeras att öppna under våren 2019. Stadsarkivets verksamhet i Frihamnen och på Kungsklippan kommer att pågå som vanligt under byggtiden.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig är Stockholms stad i nära samarbete med fastighetskontoret och Stadsarkivet.

 

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Thomsson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Susanna Uppling

Kommunikationschef, Stadsarkivet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad