dcsimg
Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 1 - Rävskogen

Årstadal

Rävskogen är den första delen av Årstabergsparken. Här har staden skapat ett promenadstråk med lekmöjligheter, samlingsplatser och grillplatser med utsikt över staden.

Projektfakta

Rävskogen ligger högt belägen med vacker utsikt över Årstadal. Promenadstråket upp från kajplanet har många lekmöjligheter längs vägen, till exempel en trappa uthuggen ur berget och en rutschkana intill gångvägen. Uppe på klipporna på höjden har staden anlagt en mötesplats med sittmöbler och picknickbord under skärmtak som skydd mot sol och regn. Här bygger vi också ett stort utsiktstorn i trä. Alldeles intill finns gungor och sandlek för barn.

Större delen av Rävskogen färdigställdes 2017. Utsiktstornet och vissa ytor i anslutning till den nya bebyggelsen anläggs under 2018.

Nyheter

Bildgalleri

Uppe på berget kommer ett nytt utsiktstorn att byggas under 2018. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Uppe på berget kommer ett nytt utsiktstorn att byggas under 2018. Illustration: Nyréns arkitektkontor

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstadal parkprogram

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad