dcsimg
Tema Landskapsarkitekter
Projekt Planerat

Årstabergsparken del 4 - Blockriket

Årstadal

Blockriket är den sista etappen av Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet i skogen. Staden kommer nu att komplettera parken med nya lekredskap och sittplatser. Parken görs också mer tillgänglig med nya trappor och hiss.

Projektfakta

Årstadal växer och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga fler parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark i Årstabergsparken.

Blockriket är den fjärde och sista etappen i Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet Blockriket i den östa delen av parken. Staden kommer nu komplettera parken med nya platser för lek och avkoppling. Den befintliga lekplatsen kommer att kompletteras med nya lekredskap och sittplatser. Området kompletteras med en ny småbarnslek med bland annat en vattenränna och en klätterdrake. Vid bollplanen byggs en träläktare och ute på klippan byggs ett träflak att hänga och grilla på med utsikt över staden

Nya entréer till parken anläggs också. När allt är klart kommer man kunna nå parken via nya trappor och hissar från torget i öster eller via en ny trappväg från Sjöviksbacken i väster.

Tidplan

Arbetet i Blockriket startar i augusti 2018 och planeras vara klara till hösten 2019. JM är stadens entreprenör för arbetena.

Pågående arbeten: De olika delarna kommer byggas etappvis vilket innebär att mindre delar av parken stängs av åt gången medan andra kan hållas öppna. Det första som händer är att JM Entreprenad sätter upp byggstängsel runt området där den nya småbarnsleken ska byggas och påbörjar produktionen av den nya lekplatsen. Dessa arbeten påbörjas på måndag, den 20 augusti.

Nyheter

Läs mer om Årstadal parkprogram

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad