dcsimg
Projekt Planerat

Bergholmsbacken utvecklas med skola, förskolor och bostäder

Bagarmossen

Bergholmsbacken (Rustmästaren 2) mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 620 lägenheter. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Idag finns en skola på området samt vägar, natur, och idrottsytor.

Projektfakta

Planen för Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) omfattar cirka 620 lägenheter, varav 270 hyresrätter och 380 bostadsrätter. Av bostäderna planeras cirka 90 blir vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Parkering för bostäderna planeras i ett gemensamt parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken.

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes 2016-10-27.

Nya bostäder samt även en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområdet Bagarmossen-Skarpnäck.

Tidplan

  • Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck  godkändes 2016-10-27.
  • Start-PM för Bergholmsbacken (första detaljplanen för programmet) godkändes i februari 2017.
  • Fram till samråd, då ett förslag ska visas upp, pågår framtagning med olika handlingar, utredningar och analyser.
  • Samråd för Bergholmsbacken planeras kring tredje kvartalet 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild över Skarpnäcksvägen och Bergholmsbacken. Illustration: White arkitekter/Tovatt architects & planners.
Visionsbild över Skarpnäcksvägen och Bergholmsbacken. Illustration: White arkitekter/Tovatt architects & planners.

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Frågor och svar

Projekt i Skarpnäcks stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad