dcsimg
Projekt Planerat

Blomsterdalen återställs och förbättras

Liljeholmen

Stadsdelsparken Blomsterdalen i Årstadal är sliten och i behov av att återställas och förbättras. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Parken behåller sin ursprungliga utformning

Parkens ursprungliga utformning kommer att behållas, men bland annat kommer gräsytor, planteringar och träd att förbättras. Lekutrustning kommer att lagas och byts ut där det behövs. Sittplatser, belysning och tillgängligheten i parken kommer också att ses över.

Webbaserad dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom en webbenkät med frågor om vad de tycker är det bästa med parken i dag och vad som skulle kunna bli bättre. 147 personer svarade på enkäten. Synpunkterna är nu en del i arbetet med att ta fram ett programförslag för parkens upprustning.

Sliten och populär park som behöver rustas upp

Blomsterdalen ligger i korsningen Marieviksgatan/Sjöviksvägen i Årstadal och stod klar 2010. Parken är populär bland boende, närliggande skolor och förskolor och har sedan den öppnades blivit mycket sliten. Därför planeras nu en återställning och en mindre upprustning av parken.

Tidplan

Målet är att ett programförslag ska vara klart 2019. Upprustningen beräknas att ske 2020.

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är AJ Landskap.

Så planeras stadsutveckling

Kontakt

Hägersten-Liljeholmen

Uppdaterad