dcsimg
Visionsbild Designens hus
Visionsbild Designens hus. Illustration: White arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder i Designens hus

Midsommarkransen

En ny byggnad med cirka 130 nya bostäder planeras vid Telefonfabriken 1, Telefonplan, på den plats där Designens hus tidigare var tänkt att inrymmas.

Projektfakta

Planen för Designens hus (Telefonfabriken 1) omfattar ca 130 bostäder i 4 våningar i form av bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen. Byggnaden ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare var tänkt att inrymmas.

Platsen framför huset stärks som offentlig plats genom en upprustning av torget, en enhetlig markbeläggning samt en förbättrad koppling till Tellusgången och LM Ericssons väg som omgestaltas till stadsgata. Huset föreslås få en flexibel användning, där både bostäder och verksamhet kan inrymmas för att lägga grunden till en blandad, levande stad.

Vid frågor om pågående arbeten på plats kontakta byggaktören Vasakronan.

Vasakronan

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 2014-10-14 – 2014-11-28.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016.
  • Antagande av kommunfullmäktige (KF) 4 september 2017.
  • Planen vann laga kraft 4 oktober 2017.
  • Etablering av arbetsområdet och första rivning startade juli 2018.
  • Rivning av stommar påbörjades i december 2018 och beräknas vara klart i mars 2019.
Illustration Designens hus
Omarbetat samrådsförslag. Illustration: White arkitekter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Louis Sellgren

Fastighetsutvecklare, Vasakronan

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad