dcsimg
Projekt Pågående

Bostäder, kontor och handel i Ängsbotten

Hjorthagen

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Projektfakta

Vad?

Ängsbotten består av tre kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik. Detaljplanen innehåller även en ny bredare bro över Värtabanan med plats för gång- och cykelbanor.

När?

Våren 2017 var det samråd för detaljplanens bostäder och lokaler. Under våren 2018 ska detaljplanen granskas under förutsättning att Länsstyrelsen lämnar ett positivt förhandsbesked rörande bland annat buller från Värtabanan. Byggstart för bostäder kan tidigast ske i slutet av 2019 och första inflyttning cirka 2021.

Den nya bron över Värtabanan har vunnit laga kraft och byggs ut under 2018-2019. Se planillustrationen

För området idag innehållande livsmedelsbutik har ännu ingen detaljplaneändring initierats.

En cykelväg från Madängsgatan till Jägmästargatan kopplat till Ängsbotten byggs under 2018.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade den 20 oktober 2011 att markanvisa Primula Byggnads för byggande av bostäder och verksamhetslokaler, samt Wallenstam för byggande av bostäder. Aros Bostadsutveckling markanvisades för cirka 60 bostäder och verksamhetslokaler den 19 januari 2012.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Jessica Dagert

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad