dcsimg
Bilden visar husen i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den västra delen av området föreslås två huslängor med grönska emellan. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

Bostäder längs Sågverksgatan

Stureby

Tidigare planerade Stockholms stad och Familjebostäder cirka 90 nya lägenheter i kvarteret Vedstapeln 1 vid Sågverksgatan i Stureby. I november 2018 fick projektet i uppdrag att se över möjligheten att ersätta tidigare föreslagen bebyggelse med stadsradhus.

Projektfakta

Ny inriktning i projektet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i november 2018 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheten att ersätta tidigare föreslagen bebyggelse med stadsradhus. Stadsbyggnadskontoret ser över förutsättningarna för den nya inriktningen.

90 hyresrätter i Stockholmshus

Staden planerade tidigare tillsammans med byggaktören Familjebostäder tre smala huslängor, så kallade lamellhus, med totalt ca 90 hyresrätter, vid Sågverksgatan. Husen var tänkta att få fyra våningar och är tänkta att byggas på två olika platser längs Sågverksgatan.

Projektet var en del i stadens satsning Stockholmshusen - ett projekt med målet att i hög takt och med god kvalitet skapa tusentals nya hyresrätter, till en lägre kostnad än annan nyproduktion. Läs mer om Stockholmshusen här.

 

Bildgalleri

Bilden visar det föreslagna huset i den östra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den östra delen av området föreslås en länga med tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar husen i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den västra delen av området föreslås två huslängor med grönska emellan. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de två platserna där nya hus föreslås. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Nya hus föreslås på två platser längs Sågverksvägen. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de tre sammanbyggda lamellhusen i den östra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bebyggelsen i den östra delen av området består av tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de två huslängorna i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bebyggelsen i den västra delen av området består av två grupper om två-tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Karta över Stureby med planområdet markerat.
De 90 nya bostäderna planeras strax väster om Sågverksgatan i Stureby.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Martin Hedlund

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad