dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder längs Sågverksgatan

Stureby

Byggherren är inte intresserad av fortsatt planarbete. Projektet avskrevs 15 april 2019.

Projektfakta

Ny inriktning i projektet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i november 2018 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheten att ersätta tidigare föreslagen bebyggelse med stadsradhus. Stadsbyggnadskontoret ser över förutsättningarna för den nya inriktningen.

Byggherren är inte intresserad av fortsatt planarbete. Förutsättningar för fortsatt arbete i ärendet saknas.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar i ärendet och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Martin Hedlund

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad