dcsimg
Karta över Brommaplan där kvarteret Grammet 1 samt Linneduken 4 framgår i rött.
Karta över Brommaplan där kvarteret Grammet 1 samt Linneduken 4 framgår i rött.
Projekt Planerat

Bostäder och bussterminal vid Brommaplan

Åkeslund

Inom kvarteret Grammet 1 med flera föreslogs en ny bussterminal och en utveckling av stadsmiljön med fler butiker och cirka 850 nya bostäder. Projektet har avslutats då de ekonomiska förutsättningarna saknas.

Projektfakta

Projektet med ny bussterminal med mera vid Brommaplan har avslutats

Bakgrunden är att Stockholms stad och JM AB, som äger fastigheten Grammet 1, gemensamt har kommit fram till att det saknas ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet i dess nuvarande form. Staden och JM kommer att se över framtida möjligheter och utvecklingsplaner för respektive parts berörda fastigheter.

Målsättningen med projektet inom kvarteret Grammet med flera, som pågått sedan 2011, har varit att däcka över bussterminalen vid Brommaplan. I planen ingick också att utveckla och förnya stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 lägenheter, varav 750 i kvarteret Grammet och cirka 100 i kvarteret Linneduken 4, på platsen för nuvarande infartsparkeringen.

Då de ekonomiska förutsättningarna saknas för att kunna genomföra projektet inom detaljplan för kvarteret Grammet med flera har projektet avslutats.

Program för centrala Bromma, som omfattar stadsdelarna Åkeshov, Åkeslund och Riksby, påverkas inte av att projektet för Grammet och Linneduken har avslutats. Läs mer om programmet för centrala Bromma.

Bildgalleri

Karta över Brommaplan där kvarteret Grammet 1 samt Linneduken 4 framgår i rött.
Karta över Brommaplan där kvarteret Grammet 1 samt Linneduken 4 framgår i rött.

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad