dcsimg
tecknad visionsbild över området sett mot sydöst
Vy över området, sett mot sydöst. BSK Arkitekter, 2018.
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Björkhagen

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 85 nya hyresrätter i Björkhagen. Den tillfälliga förskolan planeras även att ersättas av en ny permanent förskola med fem avdelningar. Förslaget omfattar fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, Snöfallet 2 och Snötäcket 4.

Projektfakta

85 hyresrätter i Björkhagen

I förslaget planeras det för cirka 85 nya hyresrätter vid Karlskronavägen i Björkhagen. Den planerade bebyggelsen består av två punkthus i sex till nio våningar med sammanlagt cirka 55 lägenheter och ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med ett tidsbegränsat bygglov på platsen. Den planeras att ersättas av en ny permanent förskola i två våningar, delvis integrerad i ett av punkthusen, med fem avdelningar.

Planområdet, som är ungefär 8 000 kvadratmeter stort, ligger cirka 300 meter fågelvägen från Björkhagens tunnelbanestation.

Fler förskoleplatser

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

Preliminär tidplan

  • Start-PM godkändes i september 2017
  • Detaljplanen var på samråd 26 juni - 28 augusti, 2018. Samrådsmöte anordnades i Björkhagens skola den 21 augusti. 
  • Granskning: Preliminärt kvartal 2 2019.
  • Antagande: Preliminärt kvartal 3, 2019

Markägare 

Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 ägs av Stockholms stad. Fastigheten Snöfallet 2 upplåts med tomträtt av Stockholms stad till Olov Lindgren AB. Fastigheten Snötäcket 4 upplåts med tomträtt av Stockholms stad till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Bildgalleri

Vy mot förskolan och norra punkthuset sett från Karlskronavägen.  Längst till höger syns södra punkthuset. BSK Arkitekter, 2018.
Vy mot förskolan och norra punkthuset sett från Karlskronavägen. Längst till höger syns södra punkthuset. BSK Arkitekter, 2018.
Vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. BSK Arkitekter, 2018.
Vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. BSK Arkitekter, 2018.
Flygfoto över ungefärligt planområde, taget mot öster
Flygfoto över ungefärligt planområde, taget mot öster
Situationsplan. Tyréns, 2018.
Situationsplan. Tyréns, 2018.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad