dcsimg
Vy från Responsgatan
Vy från Responsgatan (White Arkitekter)
Projekt Pågående

Bostäder och handel vid The Brick i Telefonplan

Västberga, Lilla Tellus

Planen för The Brick (Lilla Tellus) omfattar fastigheterna Timotejen 19 och Timotejen 28. Totalt omfattar projektet cirka 930 lägenheter, två förskolor, handel, kontor och lokaler för verksamheter.

Projektfakta

Projektet omfattar ett tiotal nya byggnader samt LM Ericssons befintliga kontorsbyggnad som ges en ny användning. Området ska få en bebyggelse med tydlig variation i hushöjder, från 2-13 våningar.

Området får delvis en ny gatustruktur med en ny gångfartsgata, som ger fotgängare företräde och minskar bilisternas hastighet. Befintliga garage ska finnas kvar och förse det nya bostadsområdet med parkeringsplatser. Cykelparkering kommer finnas väderskyddade utomhus och inomhus. Flera cykelfrämjande åtgärder planeras i området som cykelpool med lastcyklar, cykelcafé och cykelverkstad.

Tidplan planering

  • Samråd genomfördes 5 november – 19 december 2014
  • Samrådsredogörelse och ställningstagande antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 september 2015
  • Granskning genomfördes 20 april till 18 maj 2016
  • Antagande av exploateringsnämnden togs 20 oktober 2016
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden togs 27 oktober 2016
  • Antagande av kommunfullmäktige (KF) togs 12 december 2016
  • Planen fick laga kraft 11 januari 2017
  • Byggaktören planerar för genomförande

ALM Equity bygger bostäder

ALM Equitys webbplats för The Brick

Bildgalleri

Vy från nordöst från E4/E20
Vy från nordöst från E4/E20 (Södertäljevägen), kvarter E-F. LM Ericssons fd
Visionsbild den nya Radiusparken. Vy från norr.
Visionsbild den nya Radiusparken. Vy från norr. Illustration: White Arkitekter
Illustrationsplan/situationsplan
Illustrationsplan/situationsplan, (White Arkitekter)

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Therese Fyhn

Projektledare, ALM Equity

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad