dcsimg
Flygbild över Sjöstadshöjden
Projekt Planerat

Bostäder och verksamheter på Sjöstadshöjden

Hammarbyhöjden

Projektet Sjöstadshöjden syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och att utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter.

Projektfakta

Projektet Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Syftet är att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och att utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter i området kring Hammarbyvägen. För närvarande pågår utredningar för att titta på möjligheten att antingen tunnla in Hammarbyvägen eller att utveckla den till stadsboulevard. Konsekvenser av de olika alternativen analyseras.

Preliminär tidplan

  • Utredningsbeslut godkändes av exploateringsnämnden 10 mars 2016.
  • Utredningen beräknas klar för ett inriktningsbeslut under första halvåret 2019.
  • Genomförande av projektet planeras år 2020-2023.

Bakgrund

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en del i målet att koppla ihop området med Hammarby Sjöstad. Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Sjöstadshöjden utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Nytorps gärde och Hammarbyskogen. Totalt planeras ca 8000 bostäder i Skarpnäcks stadsdelsområde.

Stadsutvecklingsområdet Hammarbyhöjden-Björkhagen

Bildgalleri

Områdeskarta skissbild Sjöstadshöjden
Flygbild över Sjöstadshöjden

Nyheter

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad